Algemene Voorwaarden All in power Community

Definities

U: U bent de Gebruiker van de All in power community website. U bent de persoon die een account heeft aangemaakt. Met ‘u’ bedoelen we de rechtspersoon die u rechtsgeldig vertegenwoordigt.

Wij: Wij zijn All in power BV en noemen onszelf ook ‘wij’ en ‘ons/onze’. Wij zijn een energieleverancier en bieden naast ons platform ook de All in power community website aan.

Community website: De All in power community website is een sociaal netwerk waarop communities kunnen samenwerken om de energietransitie te versnellen.

Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die onze community website gebruikt. De toepasselijkheid van uw (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Samenwerkingsovereenkomst: Als we specifieke afspraken willen maken voor het gebruik van de community, aanvullende of afwijkende afspraken willen vastleggen doen we dit in een samenwerkingsovereenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op samenwerkingsovereenkomsten.

Wijzigingen in algemene voorwaarden: Wij behouden het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen indien hier aanleiding voor is door bijvoorbeeld externe factoren zoals veranderende wet en regelgeving. Tenminste 30 kalenderdagen voordat wijzingen in onze algemene voorwaarden van kracht worden zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Onvoorziene omstandigheden: Zijn er situaties waarover niets staat in deze voorwaarden? Dan maken we daarover afspraken die voor u en ons redelijk zijn.

Schriftelijk: Als we het in deze voorwaarden hebben over schriftelijk vastleggen, wordt bedoeld dat we per post of e-mail belangrijke zaken vastleggen.

Rechtspraak: Het Nederlands recht geldt voor deze overeenkomst. Onze overeenkomst wordt in het Nederlands geschreven, tenzij we daarover andere afspraken maken.

Account: Het account op grond waarvan u toegang krijgt tot de interactieve onderdelen van de All in power community.

Content: Alle via de community website toegankelijke gegevens en bestanden van All in power of de gebruikers zoals bijvoorbeeld berichten, beoordelingen, moderaties, advertenties, illustraties, video- en geluidsfragmenten en foto’s.

Account

 • U moet zich aanmelden voor een All in power community account om de community website te gebruiken. Uw account is persoonlijk en strikt vertrouwelijk. Uw account en wachtwoord mogen niet gedeeld of overgedragen worden aan een ander persoon, binnen of buiten uw organisatie.
 • U bent er voor verantwoordelijk dat iedereen die een account heeft op de hoogte is van de afgesloten overeenkomst en verplichtingen die daarbij horen. Gebruikers zijn volledig rechtsgeldig bevoegd om namens uw organisatie het platform te gebruiken. U mag niet meer dan één account aanmaken per persoon tenzij u daarvoor onze schriftelijke toestemming heeft.
 • U moet ons direct informeren als u een reden heeft om aan te nemen dat uw account mogelijk misbruikt wordt of kan gaan worden, bijvoorbeeld als uw wachtwoord in iemands bezit is gekomen.
 • Een deel van uw profiel is publiek zichtbaar of voor (een deel van de) gebruikers van de community. U bent er voor verantwoordelijk dat de inhoud van uw publieke profiel ten alle tijden actueel wordt gehouden.
 • U mag uw account niet gebruiken om illegale, frauduleuze, onjuiste, misleidende, incomplete, belastende, overlast gevende(spam), obscene, pornografische, vulgaire, discriminerende, haatvolle, racistische of aanstootgevende content te uploaden of beheren.
 • Wij mogen uw account blokkeren of opheffen indien u zich niet houdt aan onze richtlijnen voor content, of als u uw account gebruikt voor doeleinde die niet zijn toegestaan.
 • Wij mogen uw content verwijderen of blokkeren als we denken dat uw content niet aan onze voorwaarden voldoet. Als we uw content verwijderen of blokkeren zullen we u hiervan op de hoogte stellen en u in de gelegenheid stellen om het probleem op te lossen. Waar nodig zullen wij aangifte of melding doen van uw content bij de bevoegde autoriteiten.
 • Wij behouden het recht om de aanvraag voor een account te weigeren of op te heffen.

Gebruiksvoorwaarden

 • De All in power community is bedoeld om samenwerkingen omtrent de energietransitie te faciliteren. Wij bieden de mogelijkheid te discussiëren over duurzame energie en onderwerpen zoals energiebesparing. Het forum en de site zijn voor iedereen toegankelijk, mits de volgende regels in acht worden genomen. Het doel van deze regels is om te zorgen dat de All in power Community een prettige omgeving is die open staat voor iedereen die wil bijdragen aan de energietransitie.
  • Voer een respectvolle discussie.
  • Zorg voor serieuze, inhoudelijke bijdragen.
  • Maak gebruik van correcte spelling en grammatica.
  • Wees vriendelijk en behulpzaam.
  • Blijf bij het onderwerp. Geen dubbel- en crossposts.
  • Spam niet.
  • Houdt u aan de wet.
  • Gebruik geen krachttermen of schuttingtaal.
  • Forums zijn voor publieke discussies, niet voor privézaken.
 • Wij behouden, namens eventuele rechthebbende, het recht op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op de All in power community gepresenteerde inhoud. Niets van de community mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van ons worden gereproduceerd of gebruikt.
 • U bent er voor verantwoordelijk dat iedereen die u vertegenwoordigt, inclusief eventuele derden, de inhoud van onze algemene en met name de gebruiksvoorwaarden kennen en zich hieraan houden.
 • Alleen met schriftelijke toestemming mag u onze rol in uw commerciële activiteiten expliciet of impliciet beschrijven. Wat u zonder toestemming wel mag delen kunt u vinden op onze “Powered by All in power pagina”, zie Allinpower.nl/affiliatie.
 • U mag de All in power community alleen daarvoor gebruiken waar deze voor bedoeld zijn. Het is onder andere niet toegestaan om community te gebruiken:
  • Om energie te verhandelen buiten het platform.
  • Op een manier waardoor het lijkt of geïmpliceerd wordt alsof wij u, uw concept of uw initiatief steunen, een partnerschap zijn aangegaan.
  • Op een misleidend manier waardoor derden onze overeenkomst onjuist zouden kunnen interpreteren.
 • U mag het platform of delen ervan, en onze logo, naam, ontwerp of andere intellectuele eigendommen niet gebruiken, weergeven, spiegelen, embedden of framen op een manier buiten het platform zonder onze schriftelijke toestemming.

Misbruik

 • Wij zijn niet verplicht om actief te monitoren wat gebruikers in de community doen maar treden op als we vermoeden dat er misbruik wordt gepleegd.
 • Als wij vaststellen dat u (mogelijk) misbruik maakt van de community website of zich niet houdt aan de voorwaarden zoals inbreuk maakt op de auteursrechten van een derden mogen wij uw content opschorten of verwijderen van de community. Wij zullen u in dit geval direct informeren en u in de gelegenheid stellen om een oplossing te bieden.
 • Indien misbruik wordt vastgesteld en het probleem niet binnen 7 dagen is oplost mogen wij uw toegang tot de community blokkeren.